تخمه آفتابگردان(واردات)
ادویه(واردات)
زعفران(صادرات)
سبزیجات(صادرات)
محصولات وارداتی
محصولات صادراتی